Nông - Lâm sản Nông - Lâm sản

Ngày đăng: 14/02/2019
Với thế mạnh về điều kiện tự nhiên và truyền thống nghề nông lâu đời, Bắc Giang đang trở thành điểm sáng trong cả nước với những mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao.... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/02/2019
Đến năm 2015, Bắc Giang có diện tích đất lâm nghiệp khoảng 153.739 ha. Trong đó, rừng phòng hộ 20.708 ha, chiếm 13,47%; rừng đặc dụng 13.303 ha, chiếm 8,65%; rừng sản xuất 119.728 ha, chiếm 77,88%... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/02/2019
Đến năm 2010, Bắc Giang có diện tích đất rừng khoảng trên 140.192 ha. Trong đó, rừng phòng hộ 20.492,17 ha, chiếm 14,62%; rừng đặc dụng 13.773,38 ha, chiếm 9,82%; rừng sản xuất 105.926,89 ha, chiếm... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/02/2019
Với thế mạnh về điều kiện tự nhiên và truyền thống nghề nông lâu đời, Bắc Giang đang trở thành điểm sáng trong cả nước với những mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa mạng lại giá trị kinh tế cao.... Xem tiếp