Danh bạ điện tử Danh bạ điện tử

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Di động Email
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ
THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ
Bùi Văn Hải Bí thư haibv@bacgiang.gov.vn
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Đỗ Xuân Bình Chánh Văn phòng 3.511.343 0913.359.180 binhdx_tu@bacgiang.gov.vn
THƯ KÍ BÍ THƯ
Nguyễn Văn Dũng Thư ký Bí thư 0983.257.034 dungnv_tu@bacgiang.gov.vn
PHÒNG TỔNG HỢP
Nguyễn Văn Năng Trưởng phòng 3.854.123 0982.762.811 nangnv_tu@bacgiang.gov.vn
Đỗ Quang Tuyến Phó Trưởng phòng 3.829.693 0983.397.304 tuyendq_tu@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thị Thuỷ Phó Trưởng phòng 3.854.383 0915.104.102 thuynt_tu@bacgiang.gov.vn
Bùi Công Vỹ Phó Trưởng phòng 3.854.342 0912.979.898 vybc_tu@bacgiang.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ - XÃ HỘI
Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng phòng 3.829.694 0987.906.189 hungnm_tu@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Linh Phó Trưởng phòng 0983.538.776
Tăng Quang Hiển Phó Trưởng phòng 3.829.692 0977.179.719 hientq_tu@bacgiang.gov.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH- TIẾP DÂN
Nguyễn Ngọc Thạch Trưởng phòng 3.858.661 0912.687.487 thachnn_tu@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Lê Trang Văn thư 3.854.383 01228.363.251 trangnl_tu@bacgiang.gov.vn
PHÒNG LƯU TRỮ
Nguyễn Thị Liêm Trưởng phòng 3.828.474 01668.478.205 liemnt_tu@bacgiang.gov.vn
Phạm Văn Cường Phó Trưởng phòng 3.828.474 01686.638.688 cuongpv_tu@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thu Hà Nhân viên 3.828.474 0948.583.557 hant_tu@bacgiang.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẢNG
Đặng Thị Vinh Trưởng phòng 3.855.192 0988.891.345 vinhdt_tu@bacgiang.gov.vn
Hoàng Văn Thắng Phó Trưởng phòng 3.845.121 0915.473.870 thangdv_tu@bacgiang.gov.vn
Vũ Thị Thu Yên Chuyên viên 3.845.121 0915.533.878 yenvtt_tu@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Vân Chuyên viên 3.845.121 01688.985.823 vanntt_tu@bacgiang.gov.vn
PHÒNG CƠ YẾU- CNTT
Đỗ Văn Minh Trưởng phòng 3.828.259 0915.275.901 minhdv_tu@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Nam Phó Trưởng phòng 3.852.292 0979.727.788 namnv_tu@bacgiang.gov.vn
Trương Quang Hùng Chuyên viên 3.852.292 0912.656.919 hungtq_tu@bacgiang.gov.vn
PHÒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Bảy Trưởng phòng 3.828.613 0989.731.997 baynx_tu@bacgiang.gov.vn
Phạm Quốc Thiệu Phó Trưởng phòng 3.856.722 0912.366.703 thieupq_tu@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Huệ Phó Trưởng phòng, Kế toán 3.829.695 0985.835.134 huentk_tu@bacgiang.gov.vn
VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
Bùi Văn Hải Chủ tịch HĐND 3.727.668 haibv@bacgiang.gov.vn
Bùi Văn Hạnh Phó Chủ tịch HĐND 3.854.584 hanhbv@bacgiang.gov.vn
Từ Minh Hải Phó Chủ tịch HĐND 3.854.627 0982.373.439 haitm@bacgiang.gov.vn
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Đỗ Mạnh Tiến Chánh Văn phòng 3.505.018 0972.121.288 tiendm@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thị Minh Loan Phó Chánh Văn phòng 3.852.969 0912.574.027 loannt@bacgiang.gov.vn
Hoàng Kim Kiên Phó Chánh Văn phòng 3.829.966 0988.882.708 kienhk@bacgiang.gov.vn
LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND
Hà Văn Bé Trưởng ban 3.856.552 0913.555.791 behv@bacgiang.gov.vn
Vũ Mạnh Hùng Trưởng ban 3.852.856 0982.355.353 hungvm@bacgiang.gov.vn
Ngụy Kim Phương Trưởng ban 3.829.056 0983.076.788 phuongnk@bacgiang.gov.vn
Vũ Tấn Cường Phó ban KTNS 3.854.594 0982.205.112 cuongvt@bacgiang.gov.vn
Lê Thị Huyền Phó Trưởng ban VHXH HĐND 3.854.220 0911.007.366 huyenle@bacgiang.gov.vn
Đặng Hồng Chiến Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND 3.852.698 0945.383.858 chiendh@bacgiang.gov.vn
PHÒNG TỔNG HỢP
Hoàng Huy Việt Trưởng phòng 3.854.485 0989.163.163 viethh@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Chính Phó Trưởng phòng 3.501.039 0985.047.668 chinhnth@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Diễn Phó Trưởng phòng 3.852.516 0912.404.709 diennv@bacgiang.gov.vn
Phạm Thùy Trang Phó Trưởng phòng 3.852.516 0981.284.335 trangpt_hdnd@bacgiang.gov.vn
Đặng Thị Yến Chuyên viên 3.541.338 0984.519.477 yendt@bacgiang.gov.vn
Ngô Thị Thắng Chuyên viên 3.855.376 0982.851.767 thangnt@bacgiang.gov.vn
Bùi Văn Quyết Chuyên viên 3.523.199 0982.418.258 quyetbv_hdnd
Đỗ Thị Hằng Nga Chuyên viên 3.855.372 0986.105.918 ngadth_hdnd@bacgiang.gov.vn
Phạm Hải Yến Chuyên viên 3.829.677 0918.050.336 yenph@bacgiang.gov.vn
PHÒNG HC - TC - QT
Nguyễn Vân Anh Phó Trưởng phòng 3.541.338 0982.099.441 anhnv@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Phúc Kha Trưởng phòng 3.855.373 0983.756.323 khanp@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Duy Dương Phó Trưởng phòng 3.855.373 0945.731.268 duongnd@bacgiang.gov.vn
Đào Văn Huấn Phó Trưởng phòng 3.541.338 0989.608.938 huandv@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Thủy Văn thư 3.828.956 0915.110.689 thuyntt@bacgiang.gov.vn
VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH
LÃNH ĐẠO ĐBQH
Lê Thị Thu Hồng Trưởng đoàn ĐBQH 3.829.388 0945.734.999
Trần Văn Lâm Phó Trưởng đoàn ĐBQH 3.828.525 0985.257.088
VĂN PHÒNG
Phạm Minh Tuấn Quyền Chánh Văn phòng 3.854.649 0913.069.474 tuanpm_vpqh@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Tiến Hoà Phó Chánh Văn phòng 3.829.317 0937.979.988 hoant_hdnd@bacgiang.gov.vn
Thân Văn Hân Chuyên viên 3.528.499 0913.257.360 hantv@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hằng Chuyên viên 3829.318 0948.129.490 hangntt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Xuân Hà Chuyên viên 3.528.499 0972.299.886 hanx@bacgiang.gov.vn
Chử Thị Nhung Chuyên viên 3.829.637 0912.578.568 nhungct@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Quang Thắng Chuyên viên 3.829.318 0979.979.027 thangng@bacgiang.gov.vn
Văn thư Văn thư 3.528.299
VĂN PHÒNG UBND TỈNH
THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH
Nguyễn Văn Linh Chủ tịch 3.854.682 linhnv@bacgiang.gov.vn
Lại Thanh Sơn Phó Chủ tịch Thường trực 3.854.408 sonlt@bacgiang.gov.vn
Dương Văn Thái Phó Chủ tịch 3.558.668 0913.257.269 thaidv@bacgiang.gov.vn
Lê Ánh Dương Phó Chủ tịch 3.854.228 duongla@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chủ tịch 3.854.590 hantt@bacgiang.gov.vn
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Đăng Chánh Văn phòng 3.854.409 dangnd@bacgiang.gov.vn
Lê Tuấn Phú Phó Chánh Văn phòng 3.854.518 0912.160.764 phult@bacgiang.gov.vn
Ngô Thanh Linh Phó Chánh Văn phòng 0912.352.741 linhnt@bacgiang.gov.vn
Trần Quốc Khánh Phó Chánh Văn phòng 0913.697.863 khanhtq@bacgiang.gov.vn
THƯ KÍ CHỦ TỊCH
Lương Văn Nghiệp Thư ký Chủ tịch 0915.465.825 nghieplv@bacgiang.gov.vn
PHÒNG TỔNG HỢP
Trần Tiến Lực Trưởng phòng 3.854.279 0913.257.087 luctt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Đức Cường Phó Trưởng phòng 3.828.933 0979.896.929 cuongnd@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Bình Long Chuyên viên 3.851.261 0902.555.766 longnb@bacgiang.gov.vn
PHÒNG NỘI CHÍNH
Trần Thị Thắng Trưởng phòng 3.854.518 0915.379.006 thangtt@bacgiang.gov.vn
Lê Đức Bền Phó Trưởng phòng 3.854.518 0989.186.127 benld@bacgiang.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ
Phạm Văn Đà Trưởng phòng 3.829.005 02403.511.878 dapv@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Nhân Phó Trưởng phòng 3.850.511 0913.257.781 nhannv@bacgiang.gov.vn
Phạm Anh Tú Chuyên viên 3.850.511 tupa@bacgiang.gov.vn
PHÒNG ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG - TN&MT
Lê Đức Thắng Trưởng phòng 3.829.856 0912.465.086 thangld@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Trưởng phòng 3.829.856 0913.595.984 tuannn@bacgiang.gov.vn
Phan Thế Bình Phó Trưởng phòng 3.829.856 0917.860.886 binhpt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thanh Tùng Chuyên viên 3855373 tungnt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Hữu Trung Chuyên viên trungnt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Quang Quý Chuyên viên 3.511.665 0987.984.489 quynq@bacgiang.gov.vn
PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ
Nguyễn Hồng Huệ Trưởng phòng 3.850.511 0912.531.016 huenh@bacgiang.gov.vn
Đặng Văn Quân Phó Trưởng phòng 3.854.598 0969.717.962 quandv@bacgiang.gov.vn
PHÒNG CÔNG - NÔNG NGHIỆP
Phạm Công Toản Trưởng phòng 3.854.598 0912.330.255 toanpc@bacgiang.gov.vn
Thân Hải Nam Phó Trưởng phòng 3.854.279 0913.256.758 namth@bacgiang.gov.vn
Lê Duy Thăng Phó Trưởng phòng 3.855.375 0983.847.966 thangld_nn@bacgiang.gov.vn
PHÒNG KIỂM SOÁT TTHC
Hồ Ngọc Thành Trưởng phòng 3.829.005 0983.055.477
Thân Thị Kim Linh Phó Trưởng phòng 3.829.005 0913.257.655
Chu Thị hiệp Chuyên viên 3.829.005 0972.102.268
BAN TIẾP CÔNG DÂN
Phạm Kiều Liên Trưởng ban 3.851.261 0983.272.646 lienpk@bacgiang.gov.vn
Hoàng Thương Giang Phó Trưởng ban 0986.034.212
Nguyễn Cao Hưng Phó Trưởng ban 3.851.261 0912.718.123 hungnc@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thị Thùy Dung Chuyên viên 3.851.261 0915.029.067 dungntt@bacgiang.gov.vn
Lê Phương Thảo Chuyên viên 3.851.261 01272.353.686 thaolp@bacgiang.gov.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
Nguyễn Thị Bích Hạnh Phó Trưởng phòng 3.855.012 0986.820.617 hanhntb@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thị Thịnh Văn thư 3.855.012 0978.330.086 thinhnt@bacgiang.gov.vn
Lê Thị Hiền Văn thư 3.855.012 0915.275.886 hienlt@bacgiang.gov.vn
PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ
Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng 3.854.691 0936.196.195 tuannv@bacgiang.gov.vn
Lê Hoàng Sâm Phó Trưởng phòng 0912.769.285 samlh@bacgiang.gov.vn
TRUNG TÂM THÔNG TIN
Nguyễn Đăng Lâm Giám đốc 3.829.003 0912.122.176 lamnd@bacgiang.gov.vn
Đỗ Thị Nguyệt Ánh Phó Giám đốc 3.541.423 0982.798.595 anhdn@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thị Hải Huyền Phó Giám đốc 3.829.003 0983.418.151 huyennh@bacgiang.gov.vn
NHÀ KHÁCH TỈNH
Thân Thị Hằng Giám đốc 3.854.618 0982.587.404 hangtt@bacgiang.gov.vn
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH UỶ
Lê Thị Thu Hồng Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 3.829.388 0945.734.999
Nguyễn Thị Hương Phó Chủ nhiệm 3.828.662 0913.258.108
Phan Thế Vinh Phó Chủ nhiệm 0983.221.273
Tạ Văn Phú Phó Chủ nhiệm 3.829.044 01646.520.963
Nguyễn Trọng Luân Chánh Văn phòng 3.828.664 0984.468.667
Nguyễn Văn Kha Phó Chánh Văn phòng 3.828.765 0915.308.597
BAN DÂN VẬN TỈNH UỶ
Nguyễn Thị Kim Dung Trưởng ban 0915.094.009 kimdungbg2011@gmail.com
Trịnh Thanh Giang Phó Trưởng ban Thường trực 3.554.063 0913.276.576 giangtrinhdv@gmail.com
Dương Quang Thanh Phó Trưởng ban 3.554.665 0967.081.888
Thân Văn Trường Phó Trưởng ban 3.541.307 0983.595.872
Đặng Huy Hà Chánh Văn phòng 3.541.306 0976.431.868
BAN NỘI CHÍNH
Tống Ngọc Bắc Trưởng ban 3.503.356 0917.359.356
Nguyễn Văn Luyến Phó Trưởng ban Thường trực 3.601.878 0913.258.107
Nguyễn Văn Thanh Phó Trưởng ban 0912.470.432
Khổng Văn Xuất Phó Trưởng ban 3.601.979 0912.160.270 suatkv_@bacgiang.gov.vn
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ
Nguyễn Công Thức Trưởng ban 3.854.308
Ngô Văn Nam Phó Trưởng ban 3.829.054 0912.765.710
Nguyễn Đình Năm Phó Trưởng ban 3.829.054 0986.960.919
Nguyễn Trung Hòa Chánh Văn phòng 3.854.236 0985834797
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ
Đỗ Đức Hà Trưởng ban 3.854.015 0913.257.879
Nguyễn Văn Hạnh Phó Trưởng ban 3.856.919 0915.216.768 hanhnv_vietyen@bacgiang.gov.vn
Thạch Văn Chung Phó Trưởng ban 3.852.628 0912.257.228
Nguyễn Văn Liêm Phó Trưởng ban 3.541.518 0914.389.080
Ngô Việt Chung Chánh Văn phòng 3.859.768
BAN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CÁN BỘ
Vũ Thanh Giang Trưởng ban 3.701.009 0912.211.455 giangbvsk@yahoo.com.vn
BÁO BẮC GIANG
Trịnh Văn Ánh Tổng Biên tập 3.554.877 0912.187.107 haianhbbg@gmail.com
Chu Thu Hương Phó Tổng Biên tập
Đoàn Cảnh Mạnh Phó Tổng Biên tập 3.554.269 0913.257.884 canhmanhbbg@gmail.com
Trần Văn Đức Phó Tổng Biên tập 3.855.327 0913.257.242 tranduc.bbg@gmail.com
ĐẢNG UỶ CÁC CƠ QUAN
Thân Minh Quế Bí thư 0912.404.619
Nguyễn Thị Phú Phó Bí thư 3.850.885 0988.107.864
Nguyễn Văn Thuận Phó Bí thư 3.852.920 0912.132.343
Khổng Đức Thanh Chánh Văn phòng 3.854.729 0915.978.252
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
Trần Văn Tuấn Hiệu trưởng 0912.130.806
Thân Văn Hà Phó Hiệu trưởng 3.823.721 0915.453.664
Đỗ Thị Minh Phó Hiệu trưởng 3.823.891 0912.161.012
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH
LÃNH ĐẠO
Nguyễn Xuân Vượng Bí thư 3.720.888 0917.359.898 a.richievuong@gmail.com
Nguyễn Thế Hội Phó Bí thư 3.720.886 0912.047.335
Trần Ngọc Minh Phó Bí thư 3.720.999 0912.335.273
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chánh Văn phòng 3.720.668 0914.432.989
SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ
BAN GIÁM ĐỐC
Trịnh Hữu Thắng Giám đốc 3.854.450 0913.257.079 thangth_skhdt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Cường Phó Giám đốc 3.854.436 0984.466.466 cuongn_skhdt@bacgiang.gov.vn
Dương Ngọc Chiên Phó Giám đốc 3.854.917 0912.377.810 chiendn_skhdt@bacgiang.gov.vn
VĂN PHÒNG
Nguyễn Vũ Điển Chánh Văn phòng 3.824.758 0912.633.090 diennv_skhdt@bacgiang.gov.vn
Văn thư Văn thư 3.854.317 vanphong_skhdt@bacgiang.gov.vn
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BAN GIÁM ĐỐC
Bùi Thế Sơn Giám đốc 3.854.305 0913.257.112 sonbt_sgtvt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Sơn Phó Giám đốc 3.854.194 0913.257.603 sonnv_sgtvt@bacgiang.gov.vn
Hoàng Văn Thanh Phó Giám đốc 3.555.268 thanhhv_sgtvt@bacgiang.gov.vn
Đỗ Thị Lan Phó Giám đốc landt_sgtvt@bacgiang.gov.vn
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Ngô Thành Hưng Chánh Văn phòng 3.859.247 0912.132.071 hungnt_sgtvt@bacgiang.gov.vn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BAN GIÁM ĐỐC
Dương Thanh Tùng Giám đốc 3.824.697 0982.157.182 tungdt_snnptnt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Dĩnh Phó Giám đốc 0982.373.467 dinhnv_bqldaxd@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Doanh Phó Giám đốc 3.525.102 0913.257.741 doanhnv_snnptnt@bacgiang.gov.vn
VĂN PHÒNG
Dương Văn Lợi Chánh Văn phòng 3.855.698 0979.717.597
SỞ TÀI CHÍNH
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Cơi Giám đốc 3.854.726 0913.257.032 coint_stc@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Đình Hiếu Phó Giám đốc 3.541.468 hieund_stc@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Hoàng Phương Phó Giám đốc 3.856.392 0945.383.999 phuongnh_stc@bacgiang.gov.vn
VĂN PHÒNG
Pham Xuân Văn Chánh Văn phòng 3.554.567 0913.397.611 vanpx_stc@bacgiang.gov.vn
SỞ XÂY DỰNG
BAN GIÁM ĐỐC
Phạm Giang Giám đốc 3.854.481 0913.073.245 giangp_sxd@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Việt Phong Phó Giám đốc 0912.177.448 phongnv_sxd@bacgiang.gov.vn
Vi Thanh Quyền Phó Giám đốc 3.554.691 0912.497.046 quyenvt_sxd@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Đô Phó Giám đốc 0912.217.350 donv_sxd@bacgiang.gov.vn
VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Hạnh Chánh Văn phòng 3.854.403 0912.984.041 hanhnt_sxd@bacgiang.gov.vn
SỞ NỘI VỤ
BAN GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Sơn Giám đốc 3.826.688 0912.360.386 sonbn _snv@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thanh Bình Phó Giám đốc 6.506.789 0913.093.959 binhnt_snv@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Nghĩa Phó Giám đốc 3.541.447 0915.699.289 nghianv_snv@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Trọng Nam Phó Giám đốc 3.854.433 0912.450.519 namnt_snv@bacgiang.gov.vn
VĂN PHÒNG
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
BAN GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Thu Thủy Giám đốc 0983.810.234 thuybttt_skhdt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thế Dũng Phó Giám đốc 3.555.567 0912.178.362 dungnt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn
Đào Hồng Song Phó Giám đốc 3.554.853 0915.045.689 songdh_sldtbxh@bacgiang.gov.vn
Trương Đức Huấn Phó Giám đốc 3.558.033 0912.164.080 huantd@bacgiang.gov.vn
VĂN PHÒNG
Hà Trung Kiên Chánh Văn phòng 3.857.438 0912.257.287 kienht_sldtbxh@bacgiang.gov.vn
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Nam Giám đốc 3.856.845 0915.066.088 trannam@bacgiang.edu.vn
Nguyễn Văn Thêm Phó Giám đốc 3.852.721 nvthem@bacgiang.edu.vn
Bạch Đăng Khoa Phó Giám đốc 3.858.728
VĂN PHÒNG
Trần Thúy Hoàn Chánh Văn phòng 3.823.571 0915.254.760
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO & DU LỊCH
BAN GIÁM ĐỐC
Trần Minh Hà Giám đốc 3.556.007 0984.778.585 hatm_svhttdl@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Sĩ Cầm Phó Giám đốc 3.856.633 0975.178.724 camns_svhttdl@bacgiang.gov.vn
Dương Hồng Cơ Phó Giám đốc 3.854.962 0983.026.034 codh_svhttdl@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Trọng Bắc Phó Giám đốc 3.859.300 0912.164.106 bacnt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
VĂN PHÒNG
Nguyễn Xuân Thuỷ Chánh Văn phòng 3528.985
SỞ Y TẾ
BAN GIÁM ĐỐC
Trương Quang Vinh Phó Giám đốc 3.859.784 0912.194.919 vinhtq_syt@bacgiang.gov.vn
Trần Văn Sinh Phó Giám đốc 3.555.348 0912.309.405 sinhtv_syt@bacgiang.gov.vn
Bùi Thế Bừng Phó Giám đốc 3.555.096 0904.396.037 bungbt_syt@bacgiang.gov.vn
VĂN PHÒNG
Ngô Thị Thu Hà Chánh Văn phòng 3.554.050 0912.830.595 hantt_syt@bacgiang.gov.vn
SỞ CÔNG THƯƠNG
BAN GIÁM ĐỐC
Trần Quang Tấn Giám đốc 0913.555.714 tantq_sct@bacgiang.gov.vn
Phan Văn Hùng Phó Giám đốc 3701.111 0912.226.019 hungpv_sct@bacgiang.gov.vn
Đào Xuân Cường Phó Giám đốc 3852.143 0913.373.464 cuongdx_sct@bacgiang.gov.vn
Đào Nguyên Sơn Phó Giám đốc 3856.931 0904.245.334 sondn_sct@bacgiang.gov.vn
VĂN PHÒNG
Dương Văn Tuấn Chánh Văn phòng 3.511.627 0904.293.666 tuandv_sct@bacgiang.gov.vn
Văn thư Văn thư 3.854.301 so_congthuong_vt@bacgiang.gov.vn
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
BAN GIÁM ĐỐC
Lưu Xuân Vượng Giám đốc vuonglx_stnmt@bacgiang.gov.vn
Vũ Văn Tưởng Phó Giám đốc 3.852.953 0912.256.202 tuongvv_stnmt@bacgiang.gov.vn
Đào Duy Trọng Phó Giám đốc 0912.307.135 trongdd@bacgiang.gov.vn
Ngô Văn Xuyên Phó Giám đốc 3.554.999 0903.056.226 xuyennv_stnmt@bacgiang.gov.vn
VĂN PHÒNG
Đoàn Thị Trinh Chánh Văn phòng 3.850.876 0915.066.755 trinhdt_stnmt@bacgiang.gov.vn
Văn Thư Văn thư 3.856.047 so_tnmt@bacgiang.gov.vn
SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Kiên Giám đốc 3.541.189 0915.699.688 kiennd@bacgiang.gov.vn
Ngô Chí Vinh Phó Giám đốc 3.857.281 0913.090.656 vinhnc@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Phúc Thương Phó Giám đốc 0912.156.256 thuongnp_svhttdl@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Xuất Phó Giám đốc 3.853.783 0913.024.428 xuatnv_skhcn@bacgiang.gov.vn
VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Hương Chánh Văn phòng 3.526.168 0915.066.099 hungnt_sgtvt@bacgiang.gov.vn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BAN GIÁM ĐỐC
Trần Minh Chiêu Giám đốc 3.555.999 0965.559.888 chieutm_dptth@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Gia Phong Phó Giám đốc 3.555.997 091.3257216 phongng_stttt@bacgiang.gov.vn
Ngô Đình Tiến Phó Giám đốc 3.555.993 0912.981.377 tiennd_stttt@bacgiang.gov.vn
VĂN PHÒNG
Nguyễn Toàn Tám Chánh Văn phòng 3.555.995 0976.833.363 tamnt_stttt@bacgiang.gov.vn
SỞ TƯ PHÁP
BAN GIÁM ĐỐC
Đặng Văn Nguyên Giám đốc 3.856.119 0913.595.979 nguyendv_stp@bacgiang.gov.vn
Đỗ Xuân Vang Phó Giám đốc 0915.837.269 vangdx_tu@bacgiang.gov.vn
Đỗ Thị Việt Hà Phó Giám đốc 3.854.567 0973.295.668 hadtv_stp@bacgiang.gov.vn
Lê Anh Tuấn Phó Giám đốc
VĂN PHÒNG
Dương Văn Chung Chánh Văn phòng 3.554.795 0988.752.577 chungdv_stp@bacgiang.gov.vn
SỞ NGOẠI VỤ
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Trung Giám đốc 3.992.236 0913.257.483 trungnh_sngv@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Quang Tuấn Phó Giám đốc 3.992.269 0919.774.268 tuannq@bacgiang.gov.vn
Phạm Dương Tuyến Phó Giám đốc 0945.675.688
VĂN PHÒNG
Tôn Thị Thiện Quyên Phó Chánh Văn phòng 3.992.232 0913.075.073
Văn thư Văn thư 3.992.616 songoaivu@bacgiang.gov.vn
BAN DÂN TỘC
LÃNH ĐẠO
Nguyễn Hồng Luân Trưởng ban 3.822.662 0913.057.873 luannh_bdt@bacgiang.gov.vn
Nhữ Văn Nam Phó Trưởng ban 3.554.124 0988.125.707 namnv_bdt@bacgiang.gov.vn
Chu Quý Minh Phó Trưởng ban 3.554.106 0943.665.868 minhcq_bdt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Trung Kiên Chánh Văn phòng 3.851.179 0977.389.199 kiennt_bdt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Nguyên Phúc Phó Chánh VP 3.857.329 0913.073.224
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
TRƯỞNG BAN
Nguyễn Anh Quyền Trưởng ban 3.566.980 0913.364.586 quyenna_bqlkcn@bacgiang.gov.vn
Lê Bá Xuyên Phó Trưởng ban 3.681.826 0949.213.858 xuyenlb@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Xuân Ngọc Phó Trưởng ban 3.566978 0982.285386
Trần Vũ Thông Phó Trưởng ban 3.566.979 0913.257.337 thongtv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Hiền Chánh Văn phòng 3.566.977 0982.349.886 hiennv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NN&PTNT TỈNH BẮC GIANG
BAN GIÁM ĐỐC
Mạnh Quân Phúc Giám đốc 3.853.665 0913358263 Mqphuc@gmail.com
Trần Văn Hiệp Phó Giám đốc 3.824.085 0963855229
Nguyễn Bình Dương Phó Giám đốc 3.823.586 0983226819 Redduong@gmail.com
Trịnh Văn Luyện Phó Giám đốc 3.823.686 0982577584 luyendann@gmail.com
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
BAN GIÁM ĐỐC
Vương Tuấn Nghĩa Giám đốc 6.252.828 0945.033.888 nghiavt_bqldtxd@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Quốc Khánh Phó Giám đốc 6.260.043 0914.696.765 khanhnq_bqldaxd@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Huy Hùng Phó Giám đốc 6.260.042 0945.033.888 hungnh_bqldaxd@bacgiang.gov.vn
Trần Văn Quảng Phó Giám đốc 3.525.659 0913.257.398 quangtv_bqldaxd@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Mẫn Phó Giám đốc 3.525.658 0936.603.661 mannv_bqldaxd@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Cường Trưởng phòng HC - TC 6.260.046 0946.448.558 cuongqldabg@gmail.com
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
LÃNH ĐẠO
Trần Xuân Đông Giám đốc 3.528.889 0913258091 dongtx_sgtvt@bacgiang.gov.vn
Đàm Văn Cường Phó Giám đốc 0916007898 congdvqldb@gmail.com
Hoàng Thế Hưng Phó Giám đốc 0983174268 hunght_sgtvt@bacgiang.gov.vn
Tạ Đình Kết Phó Giám đốc 01689315865 kettd_sgtvt@bacgiang.gov.vn
Hoàng Thanh Tùng Phó Giám đốc 0915275939 ppmubacgiang@gmail.com
Ngô Thành Duy Phó Giám đốc 0982986346 duynt_sgtvt@bacgiang.gov.vn
THANH TRA TỈNH
LÃNH ĐẠO
Trương Văn Nam Chánh Thanh tra 3.854.975 0912.776.352 namtv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
Trịnh Văn Thanh Phó Chánh Thanh tra 3.829.938 0915.020.145
Nguyễn Sơn Hồng Phó Chánh Thanh tra 0912.761.775 hongns@bacgiang.gov.vn
Dương Văn Quang Phó Chánh Thanh tra 0912.882.355
Đàm Minh Tuấn Chánh Văn phòng 3.852.529 0906.269.299
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH
BAN GIÁM ĐỐC
Tạ Văn Dương Giám đốc 3.554.544 0913.000.357 duongtv_dptth@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Giang Nam Phó Giám đốc 3.859.361 namng_dptth@bacgiang.gov.vn
Hoàng Trọng Hưng Phó Giám đốc hugnht_dptth@bacgiang.gov.vn
Ngô Văn Ninh Trưởng phòng HC - TC 094.867.3112 ninhnv_dptth@bacgiang.gov.vn
CÔNG AN TỈNH
BAN GIÁM ĐỐC
Tô Ân Xô Giám đốc 3.855.158
Nguyễn Văn Chức Phó Giám đốc 3.869.117 0913.374.117
Trần Đình Hồng Phó Giám đốc 3.556.135 0913.304.597
Bùi Chiến Thắng Phó Giám đốc 3.882.559 0988.828.528
Trần Thế Biển Phó Giám đốc 3.542.559 0913.024.488
Dương Ngọc Sáu Phó Giám đốc 3.855.989 0913.257.077
TRƯỞNG PHÒNG THAM MƯU
Trần Văn Hải Trưởng phòng 3.869.397 0913.883.698
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH
CHỈ HUY TRƯỞNG
Lê Văn Thắng Phó Chỉ huy trưởng QS .069.852.102 0989.783.794
Dương Quang Hùng Chính ủy .069.852.102 0918.288.118
Dương Văn Đoàn Phó Chỉ huy trưởng QS 069.852.103 0962.918.688
Nguyễn Trọng Chung Phó Chính ủy .069.852.102 0912.854.779
Lương Văn Dũng Phó Chính ủy 0988.080.867
Nguyễn Văn Tuấn Chánh Văn phòng .069.852.127 0912.718.788
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
CỤC THUẾ TỈNH
LÃNH ĐẠO
Lê Hữu Nam Phó Cục trưởng 3.856.519
Dương Tuấn Kha Phó Cục trưởng 3.856.518 0913.258.069 dtkha.bgi@gdt.gov.vn
Đỗ Văn Minh Phó Cục trưởng 3.856.289 0988.718.809 nvminh.bgi@gdt.gov.vn
Nguyễn Thị Nhàn Trưởng phòng HC - TC 3.855.266 0912.972.152 ntnhan.bgi@gdt.gov.vn
KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tuấn Giám đốc 3.529.688
Nguyễn Văn Thiệu Phó Giám đốc 3.855.344 0913.296.802 thieungv@kbnn.vn
Phạm Thị Thuý Phượng Phó Giám đốc 3.824.658 0983.327.559 phuongptt@kbnn.vn
Phạm Thị Hà Trưởng phòng HC-QT 3.853.118
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Oánh Giám đốc 3.854.438 0912.837.939 nvoanh_bg@sbv.gov.vn
Thân Văn Minh Phó Giám đốc 3.854.754 0912.094.008 tvminh_bg@sbv.gov.vn
Bùi Thị Tâm Chánh Văn phòng 3.857.240 0983.527.569 hanhchinh_bg@sbv.gov.vn
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
BAN GIÁM ĐỐC
Ngô Gia Quát Giám đốc 3.823.347 0912.529.220
Hà Quốc Quân Phó Giám đốc 02403.822.995 0983.584.090
Vũ Chí Thanh Phó Giám đốc 3.823.597 0913.257.667
Ngô Duy Hạnh Phó Giám đốc 3.854.652 0912.352.748
Hà Thị Phương Lê Trưởng phòng HC - TC 3.823.598 0946.050.446
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
BAN GIÁM ĐỐC
Thân Đức Lại Giám đốc 3.853.711 0912.099.685
Lương Vũ Hoàng Phó Giám đốc 02403.857.181 0912.099.676
Nguyễn Văn Trọng Phó Giám đốc 3.829.288 0912.454.161
Giáp Văn Cán Trưởng phòng HC - TC 02403.851.232. 0949.819.366
BẢO VIỆT BẮC GIANG
BAN GIÁM ĐỐC
Hoàng Công Khoa Giám đốc 3.854.389 0913.257.267 hckhoabg@gmail.com
Nguyễn Thị Tích Phó Giám đốc 3.851.850 0913.359.388
Nguyễn Thị Yên Trưởng phòng kế toán 3.856.881 0912.667.009 ntyenbvbg@gmail.com
TÒA ÁN NHÂN DÂN
CHÁNH ÁN
Thân Văn Quang Chánh án 3.858.397 0912.099.695
Thân Quốc Hùng Phó Chánh án 3.853.213
Nguyễn Văn Dũng Phó Chánh án 3.856.740 0912.130.767
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH
LÃNH ĐẠO
Vũ Mạnh Thắng Viện trưởng 3.555.379 0977.851.666 vmthang@vksbacgiang
Nguyễn Xuân Hùng Phó Viện trưởng 3.854.727 0915.275.666 nxhung@vksbacgiang
Nguyễn Văn Lượng Phó Viện trưởng 3.854.527 0912.352.744
Bùi Thị Ngân Phó Viện trưởng 3.854.651 0983.578.818 btngan@vksbacgiang
Ngô Văn Tuấn Chánh Văn phòng 3.859.684 0941.777.456
ĐIỆN LỰC BẮC GIANG
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Sơn Giám đốc 3.898.968 0962.024.626 basonpcbg@gmail.com
Bạch Hồng Quân Phó Giám đốc 3.898.968 0963.456.989
Nguyễn Huy Chiến Phó Giám đốc 3.898.979 0962.022.036 chiennh1955@gmail.com
Nguyễn Hữu Thuý Phó Giám đốc 3.898.969 0962.024.628 nguyenhuuthuybgg@gmail.com
Trần Anh Tấn Phó Giám đốc 3.898.966 0962.022.023 tanpgdpcbg@yahoo.com.vn
Đoàn Quốc Ánh Chánh Văn phòng 2.210.201 0962.578.999 doanquocanh.05@gmail.com
CỤC THỐNG KÊ TỈNH
BAN GIÁM ĐỐC
Phạm Bá Dũng Cục trưởng 3.856.661 0902.099.268
Hà Văn Xuân Phó Cục trưởng 3.854.363 0912.634.872
Hà Văn Lượng Phó Cục trưởng 3.824.965 0982.558.006
Đồng Văn Sủng Trưởng phòng HC - TC 3.540.459 0915.466.765
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
CHỦ TỊCH
Trần Công Thắng Chủ tịch
Giáp Ngọc Giang Phó Chủ tịch 3.855.218 0912130953 gianggn_mttq@bacgiang.gov.vn
Trịnh Hữu Bàn Phó Chủ tịch 3.727.676 0982.489.465 banth@bacgiang.gov.vn
Diêm Hồng Linh Phó Chủ tịch 3.852.282 0912.510.929 linhdh_ubmttq@bacgiang.gov.vn
Hoàng Văn Khánh Phó Chủ tịch 3.554.171 0912.712.352 khanhhv_ubmttq@bacgiang.gov.vn
Đặng Ngọc Long Chánh Văn phòng 3.852.280 0988584555 longdn_ubmttq@bacgiang.gov.vn
HỘI NÔNG DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Thế Chung Chủ tịch 0912.309.404 chungbt_tu@bacgiang.gov.vn
Lã Văn Đoàn Phó Chủ tịch 3.554.175 0912.352.948 doanlv@hoinongdanbacgiang.org.vn
Nguyễn Văn Nguồn Phó Chủ tịch 3.554.621 0904.829.222 nguonnv@hoinongdanbacgiang.org.vn
Nguyễn Quang Nông Phó Chủ tịch 3.851.971 0912.099.720 nongnq@hoinongdanbacgiang.org.vn
Phan Thị Thu Hiền Chánh Văn phòng 3.555.373 hienptt@hoinongdanbacgiang.org.vn
Vũ Hải Đăng Phó Chánh Văn phòng 3.854.532 0979.865.089 vuhaidang@hoinongdanbacgiang.org.vn
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Liên Chủ tịch 3.555.332 0915.473.397 thaolien96@gmail.com
Ngụy Thị Tuyến Phó Chủ tịch 3.542.889 0988.949.556 tuyenptp@gmail.com
Phạm Thị Hằng Chánh Văn phòng 3.555.750 0988.029.489 phamthienhang@gmail.com
HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Khởi Chủ tịch 3.850.376 0913.258.148
Đặng Ngọc Quyết Phó Chủ tịch Thường trực 3.554.592 0985.710.209
Lê Văn Hoan Phó Chủ tịch 3.554.383 0912.164.253
Ngô Văn Bê Chánh Văn phòng 3.854.093 0984.001.169
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HCM TỈNH BẮC GIANG
BÍ THƯ
Ngụy Văn Tuyên Phó Bí thư 3.556199 0912.717690
Lê Minh Hải Phó Bí thư 0966.490.888
Thân Trung Kiên Phó Bí thư 0967.115.666
Đào Thị Hường Phó Bí thư 0949.848.707
Chu Thượng Thắng Chánh Văn phòng 3.554.610 0972.121.982
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN
CHỦ TỊCH
Ngụy Văn Tuyên Chủ tịch 0912.717.690
Nguyễn Hữu Thống Phó Chủ tịch 3.526.386
Nghiêm Xuân Tranh Phó Chủ tịch
Lê Minh Hải Phó Chủ tịch 0966.490.888
Vi Thế Sơn Phó Chánh Văn phòng 6.252.515 0984.163.665 visonhoilhtnbacgiang@gmail.com
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cảnh Chủ tịch 0912.523.769
Ngô Biên Cương Phó Chủ tịch cuongnbldld@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Ngọc Việt Phó Chủ tịch 3.859.043 0912.831.460 vietnn_ldld@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hương Phó Chủ tịch 3.527.116
Hoàng Văn Tình Chánh Văn phòng 3.854.560 0948.298.278 tinhhv_ldld@bacgiang.gov.vn
HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT - TRẺ MỒ CÔI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Luỹ Chủ tịch 3.526.828 0913.261.656
Nguyễn Xuân Đào Phó Chủ tịch 3.526.828 0912.194.958
Nghiêm Xuân Giang Chánh Văn phòng 3.526.828 0916.098.424
HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đề Chủ tịch 3.554.257 0914.284.387
Trần Mạnh Tường Phó Chủ tịch Thường trực 3.554.257 0984.219.476
Ngô Quang Tuyên Phó Chủ tịch 3.554.257 0913.257.104
Nguyễn Văn Tân Chánh Văn phòng 3.554.257 0913.373.457
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
CHỦ TỊCH
Ma Thị Thìn Nga Chủ tịch 3.829.386 0946.106.167 ngamtt_hctd@bacgiang.gov.vn
Lê Thị Duyên Phó Chủ tịch 3.829.386 0989.749.666
Trần Bá Thỉnh Phó Chủ tịch Thường trực 3.829.386 0973.944.538 tranbathinhctdbg@gmail.com
HỘI ĐÔNG Y
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chiêm Chủ tịch 3.854.697 0912.307.132
Trần Ngọc Bích Phó Chủ tịch 3.854.697 0983.876.440
Nguyễn Văn Toàn Phó Chủ tịch 3.854.460 0912.164.046
HỘI KHUYẾN HỌC
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Cần Chủ tịch
Nguyễn Thị Chính Phó Chủ tịch Thường trực 3.852.037
Văn thư Văn thư 3.554.229
HỘI LUẬT GIA
CHỦ TỊCH
Đăng Văn Nguyên Chủ tịch 3.856.119 0913.595.979
Phạm Xuân Anh Phó Chủ tịch 3.856.119 0913.374.255
Nguyễn Đức Tuân Phó Chủ tịch (Chánh Văn phòng) 3.856.119 0982.444.235
HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/ĐIOXIN
CHỦ TỊCH
Thân Văn Nhau Chủ tịch 3.555.292 0917.504.098
Dương Văn Hoén Phó Chủ tịch 3.555.292
Nguyễn Cảnh Toàn Phó Chủ tịch 3.555.292 0912.300.881
HỘI NHÀ BÁO
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Dũng Chủ tịch 3.859.637 0913.257.779 thedungptth@gmail.com
Trịnh Văn Ánh Phó Chủ tịch 0965.989.888
Nguyễn Bình Dương Phó Chủ tịch 3.554.686 0913.582.518 binhduongbbg@gmail.com
Nguyễn Thị Thắm Phó Chánh Văn phòng 3.853.422 0982.723.569 thamnhabaobacgiang@gmail.com
HỘI NGƯỜI MÙ
CHỦ TỊCH
Đỗ Trung Kiên Chủ tịch 3.854.673 0983.486.853 hoinguoimubacgiang@yahoo.com.vn
Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ tịch 3.853.792 0975.826.757
Đặng Tất Chính Chánh Văn phòng 3.601.884 0915.677.377
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Khương Chủ tịch 3.850.477 0982.176.099 nhacsytuankhuong@gmail.com
Nguyễn Văn Tơn Phó Chủ tịch 3528.283 0915.094.308
Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chủ tịch 3.852.606 0917.760.460
Hoàng Thị Hồng Hà Chánh Văn phòng 3.551.975 0983211875
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thi Chủ tịch 3.824.763
Hoàng Văn Thành Phó Chủ tịch 3.824.763 0912.006.804 thanhhv_lhh@bacgiang.gov.vn
Vũ Tấn Phú Phó Chủ tịch 3.824.763 0912.006.804 phuvt_lhh@bacgiang.gov.vn
Ngô Văn Tâm Tổng Thư ký 3.828.981
Ngô Văn Tâm Chánh Văn phòng 3.828.981 0912.099.587 tambusta@gmail.com
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
CHỦ TỊCH
Dương Văn Trọng Chủ tịch 3.555.219 0913.257.966
Nguyễn Bá Thục Phó Chủ tịch Thường trực 3.828.689 0913.257.974
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ
CHỦ TỊCH
Trần Công Thắng Chủ tịch 3.854.492 0979.240.888 thangnguyet6465@gmail.com
Nguyễn Đức Trọng Phó Chủ tịch Thường trực 3.852.129 0949.847.999 ductrong262@gmail.com
LIÊN MINH HTX TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hiền Chủ tịch 0912.310.745
Trần Quang Hùng Phó Chủ tịch 3.851.682 0917.105.286
Nguyễn Thị Thúy Trưởng phòng HC - TC 6.515.559
HỘI SINH VẬT CẢNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Khánh Chủ tịch 3.554.238 01656.471.866
Ngô Xuân Thìn Phó Chủ tịch 3.554.238 0912.164.022
Nguyễn Huy Đức Phó Chủ tịch (Chánh Văn phòng) 3.554.238 01679.622.927
HỘI LÀM VƯỜN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bái Chủ tịch 3.555.325 0904.025.379
Ngô Xuân Thìn Phó Chủ tịch Thường trực 3.852.788 0912.164.022
Thân Văn Hiển Phó Chủ tịch 3.555.237 0979.806.009 hienkhuyennong@gmail.com
Giáp Thị Minh Chánh Văn phòng 3.555.967 0982.044.559 giapminh1959@gmail.com
BƯU ĐIỆN TỈNH
BAN GIÁM ĐỐC
Trần Quý Thanh Giám đốc 3.844.073 0913.257.263
Hoàng Trung Bộ Phó Giám đốc 3.824.737 0913.257.296
Lê Thị Bích Liên Trưởng phòng HC - TC 3.844.929 0912.558.577
VĂN PHÒNG
VIỄN THÔNG BẮC GIANG
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tuyên Giám đốc 3.855.027 0913.253.027 tuyennp.bgg@vnpt.vn
Phan Hùng Tiến Phó Giám đốc 3.541.145 0913.257.133 tienph.bgg@vnpt.vn
Lương Tuấn Phương Trưởng phòng HC - TC 3.854.932
BẢO MINH BẮC GIANG
BAN GIÁM ĐỐC
Vũ Hải Lâm Phó Giám đốc 3.824.679 0977.027.279
Trương Quang Tuấn Phó Giám đốc 3.824.800 0983.740.906
CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ BẮC GIANG
BAN GIÁM ĐỐC
Hoàng Công Khoa Giám đốc 3.854.389 0913.257.267
Đào Duy Oanh Phó Giám đốc 0913.024.489
Nguyễn Thị Tích Phó Giám đốc 3.555.217
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khoát Giám đốc 3824656 0913502978 khoatnv@bidv.com.vn
Nguyễn Trung Kiên Phó Giám đốc 3.556.866 0913.073.072
Nguyễn Thị Xuân Hương Trưởng phòng 3855411 0983020772
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Thái Giám đốc 3.823.968 0912.021.587
Dương Văn Ngọc Phó Giám đốc 3.854.562 0912.053.096
Nguyễn Hồng Đức Phó Giám đốc 3.854.572 0948.388.389
Bùi Thị Tuyết Lan Trưởng phòng HC - TC 3.854.479 0912.253.026
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG
BAN GIÁM ĐỐC
Dương Thị Ninh Giám đốc 3.555.343
Thân Văn Hùng Phó Giám đốc 3.992.399 0982.520.822 thanvan.hung@viettinbank.vn
Vũ Văn Hưng Phó Giám đốc 3.855.199 0983.007.148
Nguyễn Thị Minh Thu Trưởng phòng HC - TC 3.856.040 0913.030.209
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN
BAN GIÁM ĐỐC
Ngô Đức Hà Giám đốc 3.856.243 0913.257.029
Trần Văn Xoan Phó Giám đốc 3.856.241 0912.081.595
Nguyễn Văn Chung Phó Giám đốc 3.824.797 0917.389.091
Phí Quang Chiến Trưởng phòng HC - TC 3.542.445 0912.338.407
CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Văn Tiền Chủ tịch HĐQT 3.526.575 0913.555.821
Đỗ Doãn Hùng Tổng Giám đốc 3.859.334 0913.344.381
Nguyễn Văn Dũng Phó Tổng Giám đốc 3.827.525 0982.748.868
Nguyễn Đức Ninh Phó Tổng Giám đốc 3.855.432 0913.521.230
Phạm Văn Trung Phó Tổng Giám đốc 3.854.330 0912.955.767
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Nam Chánh Văn phòng 3.858.501 0988.752.709
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG
BAN GIÁM ĐỐC
Nghiêm Xuân Chiến Giám đốc 0982.983.289
Nguyễn Thành Phố Phó Giám đốc 0904.011.058
Vương Đình Đề Phó Giám đốc 0983.177.925
Vũ Văn Mão Phó Giám đốc 0985.909.883
VIETTEL BẮC GIANG
BAN GIÁM ĐỐC
Trần Văn Chiến Phó Giám đốc 6.255.168 01626.738.888
VĂN PHÒNG
Thường trực cơ quan Phó Giám đốc 6.255.688
Trần Thị Hải Trưởng phòng HC - TC 6.252.178 0982.357.868
SƯ ĐOÀN 365
Sở chỉ huy Sư đoàn
Chính uỷ Chính ủy 069.855.102
Phó Sư đoàn trưởng quân sự Phó Sư đoàn trưởng quân sự 069.855.104
Phòng tham mưu Phòng tham mưu 069.855.115
Sở chỉ huy Sư đoàn 365 Sở chỉ huy Sư đoàn 365 069.855.251
Sư đoàn trưởng Sư đoàn trưởng 069.855.101
Phó chính uỷ Phó Chính ủy 069.855.106
Phó Sư đoàn trưởng - TMT Phó Sư đoàn trưởng - TMT 069.855.103
TRUNG ĐOÀN RA ĐA 291
Sở chỉ huy Sư đoàn
Trạm Ra đa 61/eRĐ291 Trạm Ra đa 61/eRĐ291 069.845.261
SCH trung đoàn 291 SCH trung đoàn 291 069.855.392
Ban Tham mưu Ban Tham mưu 069.855.315
Trung đoàn trưởng Trung đoàn trưởng 069.855.301
TRUNG ĐOÀN PPK228
Sở chỉ huy Sư đoàn
Trung đoàn trưởng Trung đoàn trưởng 069.846.801
Chính ủy trung đoàn Chính ủy trung đoàn 069.846.802
SCH trung đoàn 228 SCH trung đoàn 228 069.846.815
TRƯỜNG TRUNG CẤP BP1
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Khanh Phó Hiệu trưởng 3.878.549 0988.207.307
Nguyễn Khắc Lâm Chính ủy 3.878.848 0912.099.504
Nguyễn Ngọc Khoát Trưởng phòng tham mưu HC 3.835.502 0988.620.131
Trần Ngọc Sơn Hiệu trưởng 3.878.847 0912.790.759
Nguyễn Xuân Hòa Phó Hiệu trưởng 3.795.068 0913.550.612
BTL QUÂN ĐOÀN 2 - BTM
Bộ tư lệnh quân đoàn
Nguyễn Đức Thận Tư lệnh quân đoàn 069.849.101 0988.516.555
Nguyễn Ngọc Đủ Chính ủy 069.849.102 0982.768.568
Phạm Văn Mạnh Phó tư lệnh TMT 069.849.103 0988.514.555
Phạm Văn Hưng Phó tư lệnh quân sự 069.849.108 0913.241.167
Lê Ngọc Tân Phó tư lệnh quân sự 069.849.104 0912.353.414
Hà Tuấn Vũ Phó Chính ủy 069.849.106 0972.225.588
Hoa Xuân Trường Chánh Văn phòng 069.849.121 0982.557.087
THÀNH PHỐ BẮC GIANG
THÀNH UỶ
Nguyễn Sỹ Nhận Bí thư 3.854.327 0913.257.999 nhanns@bacgiang.gov.vn
Thân Văn Phú Phó Bí thư Thường trực 3.854.908 0912.856.645 phutv_tpbg@bacgiang.gov.vn
Mai Sơn Phó Bí thư 0912.435.987 sonubbg2003@yahoo.com
HĐND - UBND
Lê Bá Chiến Chủ tịch HĐND 3.824.727 0917.325.799 chienlb_tpbg@bacgiang.gov.vn
Lê Đức Thọ Phó Chủ tịch HĐND 3.854.908 0912.912.559
Mai Sơn Chủ tịch UBND 3.854.349 0912.435.987 sonm_tpbg@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Thạo Phó Chủ tịch
Nguyễn Tiến Dũng Phó Chủ tịch 3.854.869 dungnt_tpbg@bacgiang.gov.vn
Trần Văn Thanh Chánh Văn phòng 3.541.568 0903.292.502 thanhtv_tpbg@bacgiang.gov.vn
HUYỆN HIỆP HOÀ
HUYỆN UỶ
Nguyễn Thị Hoa Bí thư 0974.971.688 hoant_hiephoa@bacgiang.gov.vn
Vũ Chí Kỳ Phó Bí thư Thường trực 01682.676.168 kyvc_hiephoa@bacgiang.gov.vn
Phạm Văn Thịnh Phó Bí thư 0949.213.268 thinhpv@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Đình Hương Chánh Văn phòng 3.606.606 0912.883.628 huongnd_hiephoa@bacgiang.gov.vn
HĐND - UBND
Vũ Chí Kỳ Chủ tịch HĐND 0915.352.199
Nguyễn Hữu Chính Phó Chủ tịch HĐND 0988.160.465 chinhnh_hiephoa@bacgiang.gov.vn
Hoàng Văn Tri Phó Chủ tịch HĐND 3.606.667 0983.736.818
Tạ Việt Hùng Phó Chủ tịch 8.506.888 0983.389.179 hungtv_hiephoa@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Chính Phó Chủ tịch Thường trực 3.606.757 0913.073.170 chinhnv_hiephoa@bacgiang.gov.vn
Ngô Tiến Dũng Phó Chủ tịch dungnt_hiephoa@bacgiang.gov.vn
Văn Thư Văn thư 3.872.575 vt_hiephoa@bacgiang.gov.vn
HUYỆN LẠNG GIANG
HUYỆN UỶ
Tạ Huy Cần Bí thư 3.881.264 0913.261.596 canth_langgiang@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Việt Oanh Phó Bí thư Thường trực 0988.963.844 oanhnv_sgtvt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Nghĩa Phó Bí thư 0913.396.363 nghianv_langgiang@bacgiang.gov.vn
HĐND - UBND
Nguyễn Văn Bằng Phó Chủ tịch HĐND 3.502.036 0983.172.469 bangnv_langgiang@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Lợi Phó Chủ tịch HĐND 3.638.497 0912.988.289 loinv_langgiang@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Nghĩa Chủ tịch UBND 3.881.201 0913.396.363 nghianv_langgiang@bacgiang.gov.vn
Đặng Đình Hoan Phó Chủ tịch 3.638.557 0982.328.442 hoandd_langgiang@bacgiang.gov.vn
Ngô Minh Đoàn Phó Chủ tịch 3.881.596 0915.076.172 doannm_langgiang@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Sỹ Phó Chủ tịch synv_langgiang@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Chức Chánh Văn phòng 3786.808 0915.466.997 chucnv_langgiang@bacgiang.gov.vn
HUYỆN LỤC NAM
HUYỆN UỶ
Thân Văn Dàn Bí thư 3.884.265 0913.322.802
Lê Minh Hoàng Phó Bí thư Thường trực 3.517.529 0915.916.628
HĐND - UBND
Thân Văn Dàn Chủ tịch HĐND 3.884.265
Trương Công Sìn Phó Chủ tịch HĐND 3.884.266 0912.719.485 sintc_lucnam@bacgiang.gov.vn
Hà Quốc Hợp Chủ tịch UBND 3.517.547 0912.720.698 hophq_lucnam@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Khải Phó Chủ tịch HĐND 36.532.999 0912.330.052
Đặng Văn Nhàn Phó Chủ tịch 3.884.269 0912.436.735 nhandv_lucnam@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Đức Toàn Phó Chủ tịch 6.516.888
Giáp Văn Ơn Phó Chủ tịch 3.884.264 0986.966.252 ongv_lucnam@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Tiến Dũng Chánh Văn phòng 6.512.888 0988160082 tuanlt_lucnam@bacgiang.gov.vn
HUYỆN LỤC NGẠN
HUYỆN UỶ
Thân Văn Khánh Bí thư 3.882.204 0912.321.373 khanhtv_lucngan@bacgiang.gov.vn
La Văn Nam Phó Bí thư Thường trực 3.882.314 0913.258.005 namlv_lucngan@bacgiang.gov.vn
Phạm Việt Dũng Phó Bí thư
Nguyễn Thanh Bình Phó Bí thư 0913.276.585 binhnt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thu Hường Chánh Văn phòng 3.882.361 0948.129.217 huongnt_lucngan@bacgiang.gov.vn
HĐND - UBND
Thân Văn Khánh Chủ tịch HĐND 3.882.204 0912.321.373
Lâm Văn Mật Phó Chủ tịch HĐND 3.882.217 0988.144.261
Chu Văn Báo Phó Chủ tịch HĐND 0912.516.629
Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch UBND 0913.276.585
Lê Bá Thành Phó Chủ tịch 3.683.794 0912.226.018
Cao Văn Hoàn Phó Chủ tịch Thường trực 3.882.217
Trương Văn Năm Phó Chủ tịch 3.683.794 0912.562.413 namtv_lucngan@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thị Năm Chánh Văn phòng 3.882.203
HUYỆN SƠN ĐỘNG
HUYỆN UỶ
Nghiêm Xuân Hưởng Bí thư 0948.578.999
Hoàng My Ca Phó Bí thư Thường trực 3.886.134 0912.981.360 cahm_sondong@bacgiang.gov.vn
HĐND - UBND
Hoàng My Ca Chủ tịch HĐND 3.886.134 0912.981.360
Hoàng Văn Trọng Phó Chủ tịch HĐND 3.886.159
Nguyễn Văn Hùng Phó Chủ tịch HĐND
Nguyễn Quang Ngạn Chủ tịch 3.886.160 0983.630.271
Giáp Văn Tâm Phó Chủ tịch Thường trực 3.886.598 0978.183.387
Nguyễn Việt Ước Phó Chủ tịch 3.886.111 0912.379.525 uocnv_sondong@bacgiang.gov.vn
HUYỆN TÂN YÊN
HUYỆN UỶ
Lâm Thị Hương Thành Bí thư 0912.765.679 thanh.bg07@gmail.com
Dương Đức Thảo Phó Bí thư Thường trực 3.505.019 0913.544.685 thaodd_tanyen@bacgiang.gov.vn
HĐND - UBND
Lâm Thị Hương Thành Chủ tịch HĐND 3.505.268
Nguyễn Thế Huy Phó Chủ tịch HĐND 0949.215.188 huynt_tanyen@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thế Toản Phó Chủ tịch HĐND 3.505.017 0912.510.300 toannt_tanyen@bacgiang.gov.vn
Dương Ngô Mạnh Chủ tịch HĐND 3.605.168 0912.935.372
Đinh Đức Cảnh Phó Chủ tịch Thường trực 3.605.686 0983.203.278
Nguyễn Quang Lượng Phó Chủ tịch 3.505.127 0983.583.793 luongnq_tanyen@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thái Lai Phó Chủ tịch laint_tanyen@bacgiang.gov.vn
HUYỆN VIỆT YÊN
HUYỆN ỦY
Lê Ô Pich Bí thư
Nguyễn Văn Kiệm Phó Bí thư Thường trực 3.874.269 0912.215.190 kiemnv_vietyen@bacgiang.gov.vn
Chu Bá Toàn Chánh Văn phòng 3.874.204 0912.310.915 chubatoan@yahoo.com
HĐND - UBND
Nguyễn Hồng Đức Phó Chủ tịch HĐND 3.874.266 ducnh_vietyen@bacgiang.gov.vn
Đoàn Mạnh Chiến Phó Chủ tịch HĐND 0984.097.972 chiendm_vietyen@bacgiang.gov.vn
Lê Ô Pích Chủ tịch UBND 3.666.828 0912.682.503 pichlo_vietyen@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Phương Phó Chủ tịch 0982.172.213 phuongnv@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Đại Lượng Phó Chủ tịch luongnd_vietyen@bacgiang.gov.vn
HUYỆN YÊN DŨNG
HUYỆN UỶ
Phan Thế Tuấn Bí thư 0913.326.474 tuanpt_yendung@bacgiang.gov.vn
Hoàng Văn Bắc Phó Bí thư
Vũ Văn Thùy Chánh Văn phòng 0913.022.995
HĐND - UBND
Phan Thế Tuấn Chủ tịch HĐND 3.870.272 0913.326.474
Tạ Quang Khải Phó Chủ tịch HĐND 0912.066.513
Trần Công Tấn Phó Chủ tịch HĐND 3.862.378 0913.323.220 tantc_yendung@bacgiang.gov.vn
Bùi Quang Huy Chủ tịch UBND 0905.168.369
Nguyễn Hữu Hưng Phó Chủ tịch
Trương Quang Hải Phó Chủ tịch 0973.878.999 haitq_td@bacgiang.gov.vn
Hoàng Văn Đức Phó Chủ tịch 3.870.287 0912.008.467 duchv_yendung@bacgiang.gov.vn
Vũ Văn Thùy Chánh Văn phòng 3.870.209 0913.557.765
HUYỆN YÊN THẾ
HUYỆN UỶ
Vũ Trí Hải Bí thư
Nông Văn Tâm Phó Bí thư Thường trực 3.876.273
HĐND - UBND
Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch HĐND 3.509.568 0983.832.559 thanhnv_yenthe@bacgiang.gov.vn
Đinh Công Hưng Phó Chủ tịch HĐND 3.609.668
Vũ Trí Hải Chủ tịch UBND 3.876.242 haivt_yenthe@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Ngọc Sơn Phó Chủ tịch 3.876.218 sonnn_yenthe@bacgiang.gov.vn
Thân Minh Sâm Phó Chủ tịch 3.509.669 samtm_yenthe@bacgiang.gov.vn
Mai Xuân Vinh Chánh Văn phòng 3.876.261 vinhmx_yenthe@bacgiang.gov.vn
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Công Thông Hiệu trưởng
Hà Toàn Thắng Phó Hiệu trưởng
Đỗ Thị Hồng Phó Hiệu trưởng 0988.205.705 hongdt@bacgiang.gov.vn
TRƯỜNG CĐ NGÔ GIA TỰ
HIỆU TRƯỞNG
Hoàng Quốc Huy Hiệu trưởng 3.520.580
Nguyễn Đức Du Phó Hiệu trưởng 3.854.679 0912.652.558
Tạ Thị Kế Thu Trưởng phòng 3.521.056 0912.912.717
THƯỜNG TRÚ BÁO NHÂN DÂN TẠI BẮC GIANG
PHÓNG VIÊN
Đặng Giang Phóng viên 3.501.970 0986.550.467
THƯỜNG TRÚ BÁO TIỀN PHONG TẠI BẮC GIANG
PHÓNG VIÊN
Nguyễn Trường Phóng viên 0967.066.777
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI BẮC GIANG
TRƯỞNG PHÂN XÃ
Nguyễn Việt Hùng Trưởng phân xã 3.854.528 0915.275.917