<a href="/khen-thuong">Khen thưởng</a> Khen thưởng

<a href="/xu-phat-hanh-chinh">Xử phạt hành chính</a> Xử phạt hành chính

Ngày đăng: 19/03/2019
Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Việt Thắng về Kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Xem tiếp
Ngày đăng: 18/03/2019
Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế đối với ông Trần Hoàng Hưng. Xem tiếp
Ngày đăng: 13/03/2019
Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH EXT ENGINEER Việt Nam. Xem tiếp
Ngày đăng: 07/03/2019
Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với ông Hoàng Văn Quang. Xem tiếp
Ngày đăng: 13/02/2019
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức Mạnh. Xem tiếp