|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2015 - 2020
THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Bùi Văn Hải
Đ/c Bùi Văn Hải

Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguyễn Văn Linh
Đ/c Nguyễn Văn Linh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Nguyễn Văn Linh
Đ/c Lê Thị Thu Hồng

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

 
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Bùi Văn Hạnh
Đ/c Bùi Văn Hạnh

Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh

Lại Thanh Sơn
Đ/c Lại Thanh Sơn

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

Dương Văn Thái
Đ/c Dương Văn Thái

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nguyễn Sĩ Nhận
Đ/c Nguyễn Sĩ Nhận

Bí thư Thành ủy Bắc Giang

Nguyễn Công Thức
Đ/c Nguyễn Công Thức

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đỗ Đức Hà
Đ/c Đỗ Đức Hà

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tống Ngọc Bắc
Đ/c Tống Ngọc Bắc

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Lâm Thị Hương Thành
Đ/c Lâm Thị Hương Thành

Bí thư Huyện ủy Tân Yên