Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực

Ngày đăng: 14/02/2019
Dân số của tỉnh Bắc Giang đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng. Đến hết năm 2010, toàn tỉnh có 1.567.557 người, tỷ lệ nam giới chiếm khoảng 49,85% dân số, nữ giới khoảng 50,15% dân số; trên 1... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/02/2019
Dân số của tỉnh Bắc Giang đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng. Đến hết năm 2015, toàn tỉnh có trên 1,6 triệu người, trong đó có khoảng trên 1 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm khoảng 63%. Xem tiếp