Số/Kí hiệu 2001/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ v/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm - pu - chia theo QĐ số 57/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
Ngày ban hành 24/12/2018
Ngày có hiệu lực 24/12/2018
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG
Người ký