Tăng cường chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019.

Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyền truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh ban hành trong thời gian qua về công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức lễ hội trên cơ sở bảo đảm an toàn, lành mạnh mạnh, tiết kiệm, có hiệu quả thiết thực. Đồng thời có những giải pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời những phát sinh, biểu hiện tiêu cực tại lễ hội, di tích…

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong lễ hội, đặc biệt là hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng để trục lợi; kích động bạo lực, tuyên truyền mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, lưu hành văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác, tạo những chuyển biến mới tích cực./.

An Nhiên
Trung bình (0 Bình chọn)