Tăng cường các biện pháp quản lý xử lý chất thải y tế

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 1003/BYT-MT yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường các biện pháp nhằm quản lý có hiệu quả việc xử lý chất thải y tế.
 

 

 

Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện xã hội hóa trong xử lý chất thải y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh.
Ảnh: BGP/Nguyễn Miền

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong thời gian tới, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh theo Thông tư Liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. Tổng kết, đánh giá và xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế nhằm đạt mục tiêu về xử lý chất thải y tế năm 2020 theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND các tỉnh, thành phố bố trí đủ kinh phí cho các cơ sở y tế công lập thực hiện công tác quản lý chất thải y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện xã hội hóa trong xử lý chất thải y tế. Tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện đúng quy định về công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường y tế; làm tốt công tác truyền thông về quản lý chất thải y tế. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý chất thải y tế trong cơ sở y tế và các cơ sở xử lý chất thải y tế bên ngoài cơ sở y tế.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ kết quả quản lý chất thải y tế, công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế, kết quả thực hiện cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp tại các cơ sở y tế trên địa bàn…

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Nguyễn Miền
Trung bình (0 Bình chọn)