Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang: Thông báo mời thầu

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang

Gói thầu: Xây dựng phần mềm hệ thống quản lý thông tin các dự án đầu tư có sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính tỉnh Bắc Giang

Tên dự toán mua sắm: Xây dựng phần mềm hệ thống quản lý thông tin các dự án đầu tư có sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính tỉnh Bắc Giang

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian bán HSMT từ: 15h30 ngày 21/11/2018 đến 09h00 ngày 12/12/2018

Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang

Giá bán: 2.000.000 VNĐ

Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 12/12/2018

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

(Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Trung bình (0 Bình chọn)