Sở Công thương Bắc Giang: Thông báo mời thầu

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết

Bên mời thầu: Sở Công thương Bắc Giang

Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm chuỗi phân phối trực tuyến hàng nông sản tỉnh Bắc Giang

Tên dự toán mua sắm: Xây dựng phần mềm chuỗi phân phối trực tuyến hàng nông sản tỉnh Bắc Giang

Chi tiết nguồn vốn: Vốn chương trình phát triển TMĐT quốc gia ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 Ngày

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ: 15h44 ngày 17/11/2018 đến 16h00 ngày 07/12/2018

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Địa điểm nhận E-HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Bắc Giang

Thời điểm đóng/mở thầu: 16h00 ngày 07/12/2018

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 777.256.000 VNĐ (Bảy trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn)

(Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Trung bình (0 Bình chọn)