Hiệp Hòa: 94,2% cử tri đồng ý sáp nhập xã Đức Thắng vào thị trấn Thắng

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Tính đến 16h ngày 24/02, xã Đức Thắng và thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa) đã hoàn tất việc lấy ý kiến nhân dân về việc sáp nhập xã Đức Thắng vào thị trấn Thắng.

Cử trị thị trấn Thắng bỏ phiếu về việc sáp nhập xã Đức Thắng vào thị trấn Thắng. Ảnh: Phương Nhung

Theo đó, trên địa bàn xã Đức Thắng, thị trấn Thắng có 5.357 hộ, với tổng số 11.981 cử tri. Cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Trong đó, xã Đức Thắng có 15/15 tổ hoàn thành việc bỏ phiếu và kiểm phiếu với tỷ lệ cử tri đồng ý sáp nhập xã Đức Thắng vào thị trấn Thắng đạt 92%, còn lại 8% không đồng ý. Thị trấn Thắng có 5/5 tổ hoàn thành việc bỏ phiếu và kiểm phiếu với tỷ lệ cử tri đồng ý việc sáp nhập xã Đức Thắng vào thị trấn Thắng đạt 99,2%; còn lại 0,8% không đồng ý.

Như vậy, tỷ lệ cử tri đồng ý việc sáp nhập xã Đức Thắng vào thị trấn Thắng tại hai địa phương này đạt 94,2%. Được biết, ngày bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri diễn ra thuận lợi, đúng quy trình, công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh trật tự, đa số người dân phấn khởi, tin tưởng và ủng hộ cao chủ trương sáp nhập xã Đức Thắng vào thị trấn Thắng.

Đạt được kết quả trên là do huyện, xã, thị trấn đã chủ động trong các mặt công tác lập và niêm yết danh sách cử tri; làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và ý thức trách nhiệm của công dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Kết quả lấy ý kiến cử tri sẽ là cơ sở để huyện, tỉnh và các địa phương triển khai các bước tiếp theo trong việc điều chỉnh địa giới hành chính theo đúng quy định.

Phương Nhung
Trung bình (0 Bình chọn)