Công ty Điện lực Bắc Giang: Thông báo mời thầu

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bắc Giang

Nguồn vốn: Vốn vay TDTM và KHCB của NPC

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian bán HSMT từ: 08h00 ngày 28/12/2018 đến 09h00 ngày 07/01/2019

Địa điểm: Phòng Kế hoạch và vật tư  - Công ty Điện lực Bắc Giang, Số 22, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang. SĐT: 0204 3898 902

Giá bán: 2.000.000 VNĐ

Thời điểm mở thầu: 09h00 ngày 07/01/2019

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

Số tiền bảo đảm dự thầu: 36.000.000 VNĐ (Ba mươi sáu triệu đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Nội dung chính của gói thầu: Xây lắp hoàn thiện công trình: Xây dựng trạm biến áp trung gian 2x5600kVA-6,6/35kV NM nhiệt điện Sơn Động

(Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Trung bình (0 Bình chọn)