Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang: Thông báo mời thầu

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết

Bên mời thầu: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang

Gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất năm 2018 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang

Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư y tế, hóa chất năm 2018 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang

Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian bán HSMT từ: 14h00 ngày 27/12/2018 đến 08h30 ngày 09/01/2019

Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Xã Tân Mỹ, thành Phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Giá bán: 2.000.000 VNĐ

Thời điểm mở thầu: 09h00 ngày 09/01/2019

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

Số tiền bảo đảm dự thầu: 118.419.700 VND (Một trăm mười tám triệu bốn trăm mười chín nghìn bảy trăm đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 Ngày

(Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Trung bình (0 Bình chọn)