Bắc Giang phấn đấu 100% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường không có tệ nạn ma túy

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Công an tỉnh Bắc Giang vừa triển khai Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường không có tệ nạn ma túy năm 2019.

Phấn đấu 100% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường không có tệ nạn ma túy. Ảnh minh họa: BGP/Bình Minh

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường không có tệ nạn ma túy; tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy.

Giữ vững các xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường không có tệ nạn ma túy, giảm dần tệ nạn ma túy ở các xã, phường, thị trấn phức tạp; phấn đấu 100% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường không có tệ nạn ma túy.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch, Công an tỉnh đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường không có tệ nạn ma túy.

Đẩy mạnh công tác truyền thông và xây dựng mô hình, điển hình phòng, chống ma túy. Tập trung tuyên truyền phòng, chống ma túy ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các trường học, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa… Tiếp tục duy trì hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là các mô hình hoạt động có hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn ma túy.

Tổ chức rà soát, đánh giá tình hình tệ nạn ma túy và đăng ký, cam kết thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường không có tệ nạn ma túy.

Nâng cao hiệu quả công tác chữa trị cai nghiện ma túy.

Tổ chức rà soát, phân loại địa bàn, phân loại đối tượng; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm ma túy.

* Xem chi tiết Kế hoạch tại đây ./.

Bình Minh
Trung bình (0 Bình chọn)