Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu nông thôn mới

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu “Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu” thuộc tiêu chí Sản xuất – Thu nhập – Hộ nghèo trong Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.
Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa với các sản phẩm chủ lực. Ảnh: BGP/Trâm Anh

Đối tượng, phạm vi áp dụng là các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định, có vùng sản xuất các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trên phạm vi cả nước.

Theo đó, các xã đạt chuẩn chỉ tiêu “Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu” khi đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng đầy đủ các nội dung gồm: Đáp ứng các nội dung của chỉ tiêu 13.2 về xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững theo Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng thời đáp ứng chỉ tiêu về hệ thống thủy lợi theo các yêu cầu 100% diện tích sản xuất được cấp, tưới, tiêu, thoát nước chủ động và có áp dụng kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Chất lượng nước sử dụng cho sản xuất đáp ứng quy định tại cột B1 - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN08-MT:2015/BTNMT. Cùng đó, quản lý chất thải trong quá trình sản xuất không gây ô nhiễm môi trường.

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Trung bình (0 Bình chọn)