Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ III năm 2019

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 802/KH-UBND về tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện tỉnh Bắc Giang lần thứ III năm 2019.
Hướng đến Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện trong tỉnh Bắc Giang lần thứ III năm 2019.
Ảnh: BGP/Nguyễn Miền

Với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Bắc Giang đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển” Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện trong tỉnh Bắc Giang lần thứ III năm 2019, nhằm đánh giá thành tựu, tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thực hiện công tác dân tộc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng và sự nghiệp bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Tiếp tục tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn 2014 - 2019. Cổ vũ và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, lòng yêu nước, yêu quê hương, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, đề cao giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, Đại hội cấp huyện được tổ chức ở 04 huyện bao gồm: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế. Trong đó, huyện Lục Nam được lựa chọn Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh. Thời gian tổ chức Đại hội cấp huyện xong trước ngày 30/9/2019, cấp tỉnh xong trong tháng 10/2019; riêng huyện Lục Nam tổ chức Đại hội điểm vào đầu tháng 8/2019.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện tổ chức Đại hội cần xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội, thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, hướng dẫn các xã, các đơn vị tiến hành lựa chọn, cử đại biểu dự Đại hội cấp huyện. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Các huyện, thành phố không tổ chức Đại hội và các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trực thuộc bộ, ngành Trung ương, các đơn vị doanh nghiệp trực thuộc Trung ương và tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh, thực hiện việc chọn, cử đại biểu dự Đại hội cấp huyện, tỉnh theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh, huyện.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện trước, trong và sau Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Nguyễn Miền

Trung bình (0 Bình chọn)